درباره ما

شركت اصفهان توان (سهامی خاص) از تیرماه سال 1376 فعالیت خود را با اهداف زیر شروع کرد:

  • انتقال دانش فنی
  • استفاده از تكنولوژی های سطح بالا
  • عملیاتی كردن نتایج تحقیقات دانشگاهی
  • یافتن روش های نو برای انجام عملیات و فرایندها
  • صرفه جوئی در مصرف انرژی و بهینه كردن مصرف

نمایندگی خاص